AIcode مرجع تخصصی هوش مصنوعی

<aicode>

 

 

 

 

 

جهت خصوصی‌سازی و سفارشی‌سازی پروژه‌ها یا دریافت توضیحات و اطلاعات بیشتر از طریق فرم یا شماره تماس در صفحه تماس با ما اقدام کنید.

شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌طور گسترده‌‌ای در زمینه رگرسیون و دسته‌بندی استفاده شده‌اند. در این پژوهش از شبکه عصبی MLP (پرسپترون چند لایه)، که یک نوع شبکه عصبی پیشرو می‌باشد برای پیش‌بینی معدل (نوعی رگرسیون) استفاده شده است. در این پژوهش هدف پیش‌بینی معدل ترم دانشویان است. پیاده‌سازی‌ها به گونه‌ای است که با تغییر داده‌ها می‌توان به راحتی از کدهای شبکه عصبی تهیه شده در هرگونه مساله رگرسیون که هدف پیش‌بینی یک یا چند متغییر پیوسته است استفاده کرد، کافی است داده‌های موردنظر خود را وارد کنید.
در این پژوهش هدف پیش‌بینی معدل ترم دانشویان است. پیاده‌سازی‌ها به گونه‌ای است که با تغییر داده‌ها می‌توان به راحتی از کدهای شبکه عصبی تهیه شده در هرگونه مساله رگرسیون که هدف پیش‌بینی یک یا چند متغییر پیوسته است استفاده کرد، کافی است داده‌های موردنظر خود را وارد کنید.
فایل‌های متلب نوشته شده در زمینه شبکه عصبی:
آموزش شبکه (متد NN_training)
این متد داده‌های آموزش و خروجی آن‌ها و چندین پارامتر از شبکه عصبی را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و یک شبکه MLP را آموزش می‌دهد. امضای این متد به صورت زیر است:
(function net = NN_training(trainX,trainY,m,lr,epochs
ورودی‌های اول و دوم داده‌های آموزش و برچسب آنها را نشان می‌دهد. ورودی سوم تعداد نرون‌های لایه‌های نهان را مشخص می‌کند. برای مثال می تواند m=[20,10] یعنی دو لایه نهان به ترتیب با 20 و 10 نرون داریم.
ورودی lr پارامتر نرخ یادگیری شبکه در الگوریتم کاهش گرادیان را نشان می‌دهد. epochs تعداد مراحل چرخش الگوریتم آموزش شبکه را مشخص می‌کند.
ارزیابی شبکه روی داده‌های آزمون (متد NN_evaluation)
متد NN_evalution خروجی شبکه روی داده‌ها را محاسبه می‌کند:
(function [Predict] = NN_evaluation(net,X
Predict = sim(net,X); %Computation of the network outputs

محتویات فایل قابل خرید: فایل گزارش 16 صفحه‌ای (شامل گزارش کد و مفاهیم)، فایل‌های شبیه‌سازی متلب، مجموعه داده.
زبان برنامه‌نویسی: متلب

رگرسیون با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (پیش‌بینی)
490,000ریال

تبلیغات AIcodeMahak

AIcode مرجع تخصصی آموزش مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی

تماس با ما

ايميل: info@aicode.ir

عضویت در خبرنامه AIcode